X
MenuStäng
Open navigation

Rörelseresultat och lönsamhet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rörelseresultatet för rapportperioden januari–mars 2018 var 85 miljoner euro (76), dvs. 8,0% av omsättningen (7,5). Jämförbart rörelseresultat var 88 miljoner euro (82), dvs. 8,3% av omsättningen (8,1). Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2018 omfattade kostnader för omstruktureringsprogram på 3 miljoner euro (6). Jämförbart justerat EBITA var 98 miljoner euro (90), dvs. 9,2% av omsättningen (9,0). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 10 miljoner euro (9).

Wärtsiläs rörelseresultat påverkades av en provision på 3 miljoner euro (11) relaterad till långfristiga belöningsprogram. Provisionen omfattar alla tre pågående program. Wärtsiläs tre år långa belöningsprogram är bundna till utvecklingen av företagets aktiekurs, och de omfattar cirka 100 direktörer.

De finansiella posterna uppgick till -9 miljoner euro (-5). Nettoräntorna var -2 miljoner euro (-2). Resultat före skatter var 76 miljoner euro (70). Skatterna uppgick till 19 miljoner euro (16), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 24,5% (22,7). Resultatet per aktie var 0,10 euro (0,09) och det egna kapitalet per aktie 3,62 euro (3,52). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 19,7% (16,8). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 17,6% (16,9).

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 1-3/2018 Justerad
1-3/2017
Justerad
2017
Jämförbart justerat EBITA 98 90 612
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -10 -9 -36
Jämförbart rörerelseresultat 88 82 576
Jämförelsestörande poster -3 -6 -37
Rörelseresultat 85 76 538

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?