X
MenuStäng
Open navigation

Marknadsutveckling

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Stabil utveckling på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden under första kvartalet 2018 var i linje med året innan. På marinmarknaden kompenserade den fortsatta aktiviteten på kryssningsfartygssegmentet för en minskad efterfrågan på service bland handelsfartygskunder och en stabil efterfrågan inom offshore. Fartygsägarna förbereder sig på att uppfylla de snart aktuella globala regelverken för svavelutsläpp, vilket höjde efterfrågan på efterinstallationer av skrubbrar. På energimarknaden låg aktiviteten på samma nivå som året innan.

Kraftförsörjningsmarknaden fokuserar allt mer på smarta och flexibla teknologier

Efterfrågan på Wärtsiläs energilösningar var solid under första kvartalet 2018. Behovet av flexibel kraftförsörjningskapacitet och smarta lösningar ökar, eftersom sol- och vindkraft blir allt mer kostnadseffektiv, och energibolag söker efter lösningar för att integrera sådana energikällor i sina anläggningar. Dessa trender är särskilt starka i USA och Australien. På tillväxtmarknaderna fortsätter länder att investera i ny kraftförsörjningskapacitet för att stöda den ekonomiska tillväxten och tillgången till energi.

 

Energy Solutions marknadsandel

Den starka efterfrågan på Wärtsiläs energilösningar under 2017 bidrog till att marknadsandelen ökade trots avtagande globala investeringar i kraftverk på upp till 500 MW. Wärtsiläs marknadsandel inom detta segment ökade till 19% (15), medan de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen minskade med 20% till 20,1 GW under de tolv månaderna framtill slutet av december (25,2 GW i slutet av september). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW.

Solid aktivitet på marinmarknaden

Under första kvartalet 2018 registrerades 192 kontrakt på nybyggen (231, inklusive sena kontrakt). Marknadsförhållandena inom handelsfartyg har förbättrats med den ekonomiska tillväxten och de ökade sjötransporterna. Beställningar för LNG-tankfartyg var sund tack vare en ökande efterfrågan på LNG i tillväxtländerna och den ökande exporten från USA och Australien. Höga intäkter stödde aktiviteten inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor. Kryssningsfartygskunder är allt mer intresserade av rekreationsfartyg, medan allt äldre flottor resulterar i ersättningsinvesteringar inom passagerarfärjor. Trots vissa tecken på ett förbättrat sentiment inom offshoreproduktion är de totala investeringarna i offshore fortfarande begränsade. Planerade regelverk styr efterfrågan till miljölösningar på marknaden för nybyggen.

Enligt kompenserat bruttotonnage är Sydkorea och Kina fortfarande de största länderna inom varvsindustri med 42% respektive 31% av alla konfirmerade kontrakt. Japan och Tyskland stod för 13% respektive 6%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?