X
MenuStäng
Open navigation

Orderingången och omsättningen utvecklades positivt inom utrustningsverksamheten

Anteckningen

Skapa en anteckning?


Centralt under rapportperioden januari-mars 2018

  • Orderingången ökade med 7% till 1.507 miljoner euro (1.413)
  • Omsättningen ökade med 6% till 1.066 miljoner euro (1.005)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,41 (1,41)
  • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 88 miljoner euro (82), dvs. 8,3% av omsättningen (8,1)
  • Resultatet per aktie steg till 0,10 euro (0,09)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -42 miljoner euro (2)
  • Orderstocken ökade med 7% och uppgick till 5.490 miljoner euro (5.114) i slutet av perioden

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?