X
MenuStäng
Open navigation

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Under första kvartalet lanserade Wärtsiläbolaget Eniram systemet Eniram SkyLight 3.0 för monitorering av flottors prestanda och Eniram Mobile för att erbjuda stöd för beslutsfattande i realtid via mobila enheter. Den senare lösningen utvecklades för att stöda situationsspecifik medvetenhet baserad på historiska och aktuella data samt prognostiserande analys. Genom att göra dessa insikter transparenta med hjälp av mobilteknologi får kaptener, fartygsoperatörer och chefer omedelbar tillgång till den information som behövs för effektivt beslutsfattande vid rätt tidpunkt.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?