X
MenuStäng
Open navigation

Hållbar utveckling

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Tack vare sina olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser samt att stöda sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att iaktta FN:s Global Compact och dess principer när det gäller de mänskliga rättigheterna, arbete, miljön och antikorruption.

Under första kvartalet lämnade Wärtsilä in ansökan om typgodkännande av systemet för hantering av ballastvatten Aquarius Electro-Chlorination till den amerikanska kustbevakningen efter framgångsrika tester. År 2013 beviljades Wärtsilä typgodkännande för klorelektrolyssystemet av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), och samma design användes i ansökan till den amerikanska kustbevakningen. Även denna gång har testningen visat att Wärtsiläs lösning fungerar konsekvent, tillförlitligt och effektivt.

I mars meddelade Wärtsiläs enhet för tätningar och lager samt Green Award Foundation om samarbete inom miljöskydd. Wärtsiläs enhet för tätningar och lager har deltagit i programmet Green Award för att främja en minskning av utsläpp och en ren hållbar framtid.

Arbetshälsa och säkerhet är ett prioriterat område för Wärtsilä. Wärtsiläs fjärde globala säkerhetsdag ordnades i mars med temat ”On the Road”. Syftet var att öka medvetenheten om risker och stöda medarbetare i att göra säkrare val när de reser.

Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Under första kvartalet återvaldes Wärtsilä till Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe. Wärtsilä infördes också på Global 100-listan över de mest hållbara stora företagen i världen som sammanställs av Corporate Knights.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?