X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Ansvarsförbindelser
MEUR 1–3/2018 1–3/2017 2017
Fastighetsinteckningar 10 10 10
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 18 25 19
Totalt 28 35 29
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 750 975 737
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 33 31 35
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 92 80 101
betalas senare 63 26 48
Totalt 938 1 112 922

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?