X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Antal anställda
1–3/2018 1–3/2017 2017
I medeltal 18 125 17 802 17 866
I slutet av rapporteringsperioden 18 182 17 832 18 065

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?