X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 285
Valutaränteswappar 76
Valutaterminer 2 430 1 014
Totalt 2 792 1 014
Koncernen hade även 213 ton kopparfuturer.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?