X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Händelser efter balansdagen
19.3.2018 har Wärtsilä ingått ett avtal om förvärv av Transas, ett globalt företag med huvudkontor i Storbritannien. Transas, som grundades 1990, är en global marknadsledare inom marin navigation som innefattar kompletta bryggsystem, digitala produkter och elektroniska sjökort. Företaget är också ledande inom utbildnings- och simuleringstjänster, sjötrafikledning samt bevakning och stödtjänster.
Transas årsomsättning ligger för närvarande på omkring 140 miljoner euro. Bolaget har 22 regionala kontor runtom i världen, och ett distributionsnätverk som omfattar 120 länder. Personalen på cirka 1.000 anställda kommer att integreras i Wärtsiläs Marine Solutions-marknadsområde.

Förvärvet innebär ett väsentligt steg framåt mot Wärtsiläs syfte om att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi. Dessutom kommer bolaget att fortare kunna infria sitt löfte om att omvälva industrin genom införandet av ett ekosystem som är digitalt anslutet genom hela leveranskedjan via säkra, smarta och molnbaserade applikationer.
Affären värderas till 210 miljoner euro (affärsvärde) och förväntas vara avslutad under andra kvartalet 2018.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?