X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 1–3/2018 1–3/2017 2017
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 577 1 434 1 434
Kursdifferenser -4 -1 -39
Förvärv 22 1 217
Ökning 7 2 25
Avskrivningar och nedskrivningar -16 -15 -60
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 586 1 421 1 577
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 349 405 405
Kursdifferenser -1 -12
Förvärv 2
Ökning 10 6 39
Avskrivningar och nedskrivningar -14 -18 -75
Minskning och omgrupperingar -10
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 346 393 349

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?