X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal för kvartalen
Justerad Justerad Justerad Justerad
MEUR 1–3/
2018
10–12/
2017
7–9/
2017
4–6/
2017
1–3/
2017
10–12/
2016
7–9/
2016
4–6/
2016
1–3/
2016
Orderingång
Services 737 696 598 641 735 565 522 527 580
Energy Solutions 414 501 418 361 405 501 330 304 312
Marine Solutions 357 316 339 361 273 258 287 362 379
Totalt 1 507 1 514 1 354 1 363 1 413 1 324 1 139 1 194 1 271
Orderstock i slutet av rapporteringsperioden
Services 1 401 1 220 1 249 1 239 1 234 999 1 031 1 048 1 017
Energy Solutions 2 012 1 871 1 839 1 764 1 847 1 680 1 676 1 547 1 491
Marine Solutions 2 077 2 009 2 018 2 087 2 033 2 017 2 317 2 488 2 595
Totalt 5 490 5 100 5 107 5 089 5 114 4 696 5 024 5 083 5 103
Omsättning
Services 535 710 569 594 534 636 512 542 500
Energy Solutions 267 425 324 412 239 414 177 220 132
Marine Solutions 264 305 282 284 233 509 390 433 335
Totalt 1 066 1 441 1 175 1 290 1 005 1 559 1 079 1 196 967
Resultatandel i intresse- och samföretag 3 6 3 3 1 5 2 4 3
Jämförbart justerat EBITA 98 250 141 130 90 262 132 131 93
i procent av omsättningen 9,2 17,4 12,0 10,1 9,0 16,8 12,3 10,9 9,6
Avskrivningar och nedskrivningar -30 -42 -30 -30 -33 -34 -31 -42 -31
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -10 -10 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
Jämförbart rörelseresultat 88 241 131 122 82 253 123 122 84
i procent av omsättningen 8,3 16,7 11,2 9,5 8,1 16,3 11,4 10,2 8,7
Jämförelsestörande poster totalt -3 -19 -4 -8 -6 -22 -2 -26 -1
Rörelseresultat 85 222 127 114 76 231 122 96 83
i procent av omsättningen 8,0 15,4 10,8 8,8 7,5 14,8 11,3 8,0 8,6
Finansiella intäkter och kostnader -9 -10 -17 -14 -5 -5 -7 -38 -3
Resultat före skatter 76 211 110 99 70 226 115 58 80
Inkomstskatter -19 -47 -28 -26 -16 -55 -31 -17 -20
Rapporteringsperiodens resultat 57 165 82 73 54 172 84 41 60
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,10 0,28 0,14 0,12 0,09 0,29 0,14 0,06 0,10
Bruttoinvesteringar 37 79 156 11 9 20 55 60 11
aktier och förvärv 20 45 145 1 42 49
Rörelseverksamhetens kassaflöde -42 276 150 2 2 235 189 202 -13
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av rapporteringsperioden 726 563 632 658 561 490 540 602 709
Anställda i slutet av rapporteringsperioden
Services 11 328 11 234 11 135 11 059 11 067 10 567 10 648 10 575 10 331
Energy Solutions 1 084 1 038 1 017 928 913 903 920 945 958
Marine Solutions 5 197 5 235 5 167 5 257 5 317 6 074 6 305 6 443 6 681
Övriga 573 559 540 539 533 467 464 465 457
Totalt 18 182 18 065 17 859 17 783 17 832 18 011 18 337 18 428 18 427
Resultat per aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier.
Siffrorna för jämförelseperioder i 2017 har justerats till följd av en intern överföring av vissa serviceaktiviteter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?