X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
Justerad Justerad
1–3/2018 1–3/2017 2017
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,10 0,09 0,63
Eget kapital/aktie, euro 3,62 3,52 3,97
Soliditet, % 42,9 43,6 46,3
Nettoskuldsättningsgrad 0,21 0,13 0,10
Avkastning på investerat kapital (ROI), % 19,7 16,8 18,5
Avkastning på eget kapital (ROE), % 17,6 16,9 16,0
Resultat per aktie och eget kapital/aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?