X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Omsättning per geografiska områden
Justerad Justerad
MEUR 1–3/2018 1–3/2017 2017
Europa 340 320 1 526
Asien 366 366 1 933
Amerika 246 253 1 132
Övriga 114 67 321
Totalt 1 066 1 005 4 911

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?