X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Räntebärande nettoskulder
MEUR 1–3/2018 1–3/2017 2017
Långfristiga skulder 623 592 517
Kortfristiga skulder 103 78 102
Lånefordringar -6 -7 -5
Likvida medel -282 -403 -379
Totalt 438 260 234

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?