X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultatmått och jämförelsestörande poster
Justerad Justerad
MEUR 1–3/2018 1–3/2017 2017
Jämförbart justerat EBITA 98 90 612
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -10 -9 -36
Jämförbart rörelseresultat 88 82 576
Jämförelsestörande poster:
Personalkostnader -2 -1 -10
Nedskrivningar -2 -18
Flyttningskostnader -3
Övriga kostnader -3 -7
Jämförelsestörande poster totalt -3 -6 -37
Rörelseresultat 85 76 538

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?