X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 34 2 321
Justering enligt IFRS 9 -3 -3
Justering enligt IFRS 15 -13 -13
Eget kapital 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 016 34 2 305
Justerad räkenskapsperiodens totalresultat -74 28 7 376 -3 333
Betalda dividender -256 -6 -263
Eget kapital 1.1.2018 336 61 -132 -10 -38 2 135 24 2 376
Rapporteringsperiodens totalresultat -5 12 58 -1 64
Betalda dividender -272 -273
Eget kapital 31.3.2018 336 61 -136 2 -39 1 921 22 2 167
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 34 2 321
Justering enligt IFRS 9 -3 -3
Justering enligt IFRS 15 -13 -13
Eget kapital 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 016 34 2 305
Justerad rapporteringsperiodens totalresultat 5 8 53 1 66
Betalda dividender -256 -257
Eget kapital 31.3.2017 336 61 -52 -31 -45 1 812 34 2 114

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?