X
MenuStäng
Open navigation

Aktier och aktieägare

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Under januari–juni 2018 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 137.295.225 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 2.505 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 110.859.365 aktier.

Aktierna på Nasdaq Helsinki
Antal aktier Aktieomsättning
30.6.2018 och röster 1-6/2018
WRT1V 591 723 390 137 295 225
1.1. - 30.6.2018 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 19,88 16,23 18,25 16,83
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
30.6.2018 30.6.2017
Marknadsvärde, MEUR 9 959 10 207
Utländska aktieägare, % 55,3 55,5

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?