X
MenuStäng
Open navigation

Omsättning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs omsättning under andra kvartalet uppgick till 1.246 miljoner euro (1.290), en minskning med 3% jämfört med motsvarande period året innan. Services omsättning minskade med 2% till 582 miljoner euro (594). Med beaktande av valutakursförändringarna ökade Services omsättning med 3%. Energy Solutions omsättning sjönk med 11% till 368 miljoner euro (412). Marine Solutions omsättning uppgick till 296 miljoner euro (284), vilket var 4% högre än under motsvarande kvartal året innan.

Wärtsiläs omsättning under rapportperioden januari–juni 2018 var i linje med året innan och uppgick till 2.312 miljoner euro (2.295). Services omsättning var stabil och uppgick till 1.117 miljoner euro (1.127). Med beaktande av valutakursförändringarna ökade Services omsättning med 5%. Energy Solutions omsättning uppgick till 635 miljoner euro (651), en minskning med 2%. Marine Solutions omsättning ökade med 8% till 560 miljoner euro (517). Services stod för 48%, Energy Solutions för 27% och Marine Solutions för 24% av den totala omsättningen.

Av Wärtsiläs omsättning under januari–juni 2018 var ca 69% denominerad i euro, 20% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 4-6/2018 Justerad
4-6/2017
Förändring 1-6/2018 Justerad
1-6/2017
Förändring Justerad
2017
Services 582 594 -2% 1 117 1 127 -1% 2 407
Energy Solutions 368 412 -11% 635 651 -2% 1 401
Marine Solutions 296 284 4% 560 517 8% 1 104
Omsättning totalt 1 246 1 290 -3% 2 312 2 295 1% 4 911
Till följd av den interna omorganiseringen av vissa serviceaktiviteter överfördes 44 miljoner euro från Marine Solutions till Services i andra kvartalet 2017 och 177 miljoner euro för hela året.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?