X
MenuStäng
Open navigation

Orderingång

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs orderingång under andra kvartalet uppgick till 1.553 miljoner euro (1.363), en ökning med 14% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen för andra kvartalet var 1,25 (1,06).

Services orderingång under andra kvartalet 2018 ökade med 22% till 785 miljoner euro (641). Under kvartalet fick Wärtsilä en order värd 170 miljoner euro för hybridskrubbersystem och efterinstallationstjänster från ett betydande europeiskt containerbolag. Wärtsilä fick också en order från finländska VR Group i syfte att reparera och testköra över 200 dieselmotorer på 191 lok.

Orderingången för Energy Solutions under andra kvartalet var stabil och uppgick till 360 miljoner euro (361). Efterfrågan var störst i Asien där erhållna order omfattade leveranser av utrustning på 113 MW till Bangladesh och på 145 MW till Myanmar.

Marine Solutions orderingång under andra kvartalet uppgick till 409 miljoner euro (361), en ökning med 13% jämfört med motsvarande period året innan. Efterfrågan på miljölösningar fortsatte under kvartalet, och ett stort antal skrubbersystem beställdes för nya fartyg. Inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor, som stod för 20% av orderingången fick Wärtsilä flera order från stora kryssningsföretag. Orderingången var också aktiv inom gastankfartyg, som stod för 22% av beställningarna. Wärtsilä passerade en viktig milstolpe i och med den hundrade ordern på bränslesystemet LNGPac. Wärtsiläs LNGPac har spelat en nyckelroll i användningen av flytande naturgas som marinbränsle. De konventionella handelsfartygens andel av orderingången var 37%. Offshore stod för 11%, marinen för 6% och specialfartygen för 2%. Andelen andra order var 6%.

Den totala orderingången för rapportperioden januari–juni 2018 ökade med 10% och uppgick till 3.060 miljoner euro (2.776). Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,32 (1,21). Services orderingång ökade med 11% till 1.522 miljoner euro (1.376). Energy Solutions orderingång var i linje med året innan och uppgick till 773 miljoner euro (766). Marine Solutions orderingång ökade med 21% till 766 miljoner euro (634).

Orderingång per affärsområde
MEUR 4-6/2018 Justerad
4-6/2017
Förändring 1-6/2018 Justerad
1-6/2017
Förändring Justerad
2017
Services 785 641 22% 1 522 1 376 11% 2 670
Energy Solutions 360 361 0% 773 766 1% 1 685
Marine Solutions 409 361 13% 766 634 21% 1 288
Orderingång totalt 1 553 1 363 14% 3 060 2 776 10% 5 644
Till följd av den interna omorganiseringen av vissa serviceaktiviteter överfördes 42 miljoner euro från Marine Solutions till Services i andra kvartalet 2017 och 190 miljoner euro för hela året.
Orderingång Energy Solutions
MW 4-6/2018 4-6/2017 Förändring 1-6/2018 1-6/2017 Förändring 2017
Olja 279 478 -42% 678 688 -1% 1 838
Gas 487 505 -4% 916 1 127 -19% 1 938
Förnybara 42 - 100% 42 - 100% -
Orderingång totalt 808 984 -18% 1 636 1 815 -10% 3 775

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea samt samföretagen Qiyao Diesel Company Ltd, CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd och CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co. Ltd i Kina uppgick till 113 miljoner euro (26) under rapportperioden januari–juni 2018. Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?