X
MenuStäng
Open navigation

Orderstock

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 5.904 miljoner euro (5.089), en ökning med 16%. Services orderstock ökade med 31% till 1.622 miljoner euro (1.239) tack vare den ökade efterfrågan på efterinstallationer av avgasreningssystem och det fortsatta intresset för långfristiga serviceavtal. Energy Solutions orderstock ökade med 14% till 2.013 miljoner euro (1.764). Marine Solutions orderstock ökade med 9% till 2.269 miljoner euro (2.087).

 

Orderstock per affärsområde
MEUR 30.6.2018 Justerad
30.6.2017
Förändring Justerad
31.12.2017
Services 1 622 1 239 31% 1 220
Energy Solutions 2 013 1 764 14% 1 871
Marine Solutions 2 269 2 087 9% 2 009
Orderstock totalt 5 904 5 089 16% 5 100
Till följd av den interna omorganiseringen av vissa serviceaktiviteter överfördes 46 miljoner euro från Marine Solutions till Services för perioden som slutade 30.6.2017 och 49 miljoner euro för hela året.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?