X
MenuStäng
Open navigation

Rörelseresultat och lönsamhet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rörelseresultatet för andra kvartalet var 111 miljoner euro (114), dvs. 8,9% av omsättningen (8,8). Jämförbart rörelseresultat var 123 miljoner euro (122), dvs. 9,8% av omsättningen (9,5). Jämförelsestörande poster omfattade kostnader för omstruktureringsprogram och förvärv på 12 miljoner euro (8). Jämförbart justerat EBITA var 134 miljoner euro (130), dvs. 10,7% av omsättningen (10,1). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 11 miljoner euro (9).

Rörelseresultatet för rapportperioden januari–juni 2018 var 196 miljoner euro (189), dvs. 8,5% av omsättningen (8,2). Jämförbart rörelseresultat var 211 miljoner euro (204), dvs. 9,1% av omsättningen (8,9). Jämförelsestörande poster omfattade kostnader för omstruktureringsprogram och förvärv på 15 miljoner euro (14). Jämförbart justerat EBITA var 232 miljoner euro (221), dvs. 10,0% av omsättningen (9,6). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 21 miljoner euro (17).

Wärtsiläs rörelseresultat påverkades av en provision relaterad till långsiktiga belöningsprogram på 1 miljoner euro (27) under rapportperioden januari–juni 2018. Provisionen omfattar alla tre pågående program. Wärtsiläs tre år långa belöningsprogram är bundna till utvecklingen av företagets aktiekurs, och de omfattar cirka 100 direktörer.

De finansiella posterna för rapportperioden januari–juni 2018 var -17 miljoner euro (-20). Nettoräntorna var -3 miljoner euro (-4). Resultatet före skatter var 178 miljoner euro (170). Skatterna uppgick till 46 miljoner euro (42), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 25,9% (24,7). Resultatet per aktie var 0,22 euro (0,21) och eget kapital per aktie var 3,73 euro (3,57). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 18,9% (19,3). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 17,4% (18,3).

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 4-6/2018 Justerad
4-6/2017
1-6/2018 Justerad
1-6/2017
Justerad
2017
Jämförbart justerat EBITA 134 130 232 221 612
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -11 -9 -21 -17 -36
Jämförbart rörerelseresultat 123 122 211 204 576
Jämförelsestörande poster -12 -8 -15 -14 -37
Rörelseresultat 111 114 196 189 538

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?