X
MenuStäng
Open navigation

Marknadsutveckling

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Stabil utveckling på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden under första halvåret 2018 var i linje med motsvarande period året innan. På marinservicemarknaden var aktiviteten inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor sund, medan offshoreserviceaktiviteten var fortsatt stabil. Kunder inom handelsfartygsegmentet fortsatte att begränsa investeringar till endast nödvändiga reparationer och underhållsåtgärder. Efterfrågan på miljörelaterade efterinstallationer har ökat markant till följd av det snart aktuella globala regelverket för svavelutsläpp. Efterfrågan på kraftverksrelaterad service var fortsatt stabil.

Kraftförsörjningsmarknaden fokuserar allt mer på smarta och flexibla teknologier

Den fortsatta nedgången i priset på förnybar energi har ökat sol- och vindkraftens konkurrenskraft på många marknader, och energibolag planerar hur de ska integrera sådana energikällor i sin produktion. USA, Australien och länder i Mellanöstern, där marknadsförhållandena är gynnsammast, går i spetsen för denna omvandling. Den växande andelen förnybara energikällor ökar behovet av flexibel kraftförsörjning och lagringslösningar. Förutom på flexibel kapacitet är efterfrågan på basbelastningskapacitet fortsatt stor för att stödja den ekonomiska tillväxten och undvika störningar i kraftförsörjningen på tillväxtmarknaderna.

Energy Solutions marknadsandel

Den starka efterfrågan på Wärtsiläs energilösningar under tolvmånadersperioden fram till mars bidrog till att marknadsandelen ökade trots avtagande globala investeringar i kraftverk i segmentet på under 500 MW. Wärtsiläs marknadsandel ökade till 21% (19), medan de globala beställningarna på kraftverk på max 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen minskade med 10% till 18,1 GW (20,1). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW.

Gradvis återhämtning på marinmarknaden och ökad efterfrågan på miljölösningar

Under första halvåret 2018 registrerades 472 (376) kontrakt på nybyggen. Marknadsförhållandena inom handelsfartyg var stabila och backades upp av den fortsatta globala ekonomiska tillväxten. Inom gastankfartyg var beställningsaktiviteten sund och utsikterna goda. Överkapaciteten begränsar investeringarna i nybyggen inom offshoreindustrin, trots tecken på ett förbättrat sentiment inom offshoreproduktion. Aktiviteten inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor var fortfarande på en hög nivå. Under de senaste månaderna har volymerna för avgasreningssystem ökat inom alla marknadssegment, till följd av att redare i allt högre grad väljer att installera skrubbrar på nybyggen för att uppfylla de nya kraven på svavelutsläpp som träder i kraft 2020.

Enligt kompenserat bruttotonnage är Sydkorea och Kina fortfarande de största länderna inom varvsindustri med 40% respektive 35% av alla konfirmerade kontrakt. Japan stod för 12% och Tyskland stod för 4%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?