X
MenuStäng
Open navigation

Orderingången utvecklades positivt

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Centralt under andra kvartalet

 • Orderingången ökade med 14% till 1.553 miljoner euro (1.363)
 • Omsättningen minskade med 3% till 1.246 miljoner euro (1.290)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,25 (1,06)
 • Det jämförbara rörelseresultatet var stabilt och uppgick till 123 miljoner euro (122), dvs. 9,8% av omsättningen (9,5)
 • Resultatet per aktie steg till 0,13 euro (0,12)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 41 miljoner euro (2)

Centralt under rapportperioden januari–juni 2018

 • Orderingången ökade med 10% till 3.060 miljoner euro (2.776)
 • Omsättningen var stabil och uppgick till 2.312 miljoner euro (2.295)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,32 (1,21)
 • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 211 miljoner euro (204), dvs. 9,1% av omsättningen (8,9)
 • Resultat per aktie steg till 0,22 euro (0,21)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -1 miljoner euro (3)
 • Orderstocken ökade med 16% och uppgick till 5.904 miljoner euro (5.089) i slutet av perioden

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?