X
MenuStäng
Open navigation

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Under andra kvartalet slutförde Wärtsilä testningen av dess innovativa automatiska dockningsteknik. Testerna gjordes ombord på Folgefonn, en 83 meter lång färja som ägs av den ledande norska operatören Norled. Fartyget är utrustat med ett antal Wärtsilä Smart Marine-produkter och system, såsom ett energioptimeringssystem, ett hybridpropulsionssystem, trådlös induktiv laddning av batterier och energilagring. Testerna började i januari 2018 och slutfördes i april med dockningsförsök. Fartyget, inklusive styrning och propulsion, manövreras automatiskt av mjukvaran. Det är möjligt att manuellt intervenera och kontrollera fartyget när som helst. Automatiken gör det möjligt för befälet att fokusera på läget utanför kommandobryggan, vilket ökar säkerheten och tillförlitligheten.

En ny solcell och hybridlagringslösning lanserades i juni. Wärtsilä Hybrid Solar integrerar solceller och lagring i syfte att leverera en lösning som inte bara är klimatvänlig, med ökad tillförlitlighet och effektivitet, utan som också kan backas upp av en kraftproducents befintliga elnätsinfrastruktur. En kritisk komponent när det gäller att maximera värdet av denna hybridlösning är GEMS-mjukvaran och kontrollplattformen som utvecklats av Greensmith Energy. Detta optimerar lösningens prestanda.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?