X
MenuStäng
Open navigation

Hållbar utveckling

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Tack vare sina olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser samt stödja sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö, och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Under andra kvartalet underrättades Wärtsilä om att företaget fortfarande skulle ingå i indexet Euronext Vigeo Eurozone 120 (de 120 mest avancerade företagen i euroområdet).

I juni lanserade Wärtsilä en ny vision för energimarknaden som går ut på en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Behovet av att maximera förnybar energigenerering är centralt för att kunna skapa ett hållbart och modernt energisystem för kommande generationer. Wärtsilä leder denna omvandling tack vare sin ställning som energisystemintegratör och sitt utbud av flexibla kraftproduktions- och lagringslösningar samt livscykeltjänster.

I april beslöt Internationella sjöfartsorganisationen IMO om en plan för minskning av växthusgaser inom shipping med 50% fram till 2050 från nivån 2008. Wärtsilä fokuserar starkt på att skapa lösningar som möjliggör effektiv användning av flytande naturgas som marinbränsle, eftersom detta spelar en viktig roll i planen för minskningen av växthusgaser och erbjuder en grund för andra åtgärder som minskar utsläppen ytterligare inom shipping. Wärtsiläs vision Smart Marine, som bygger på en hög grad av digitalisering och uppkoppling, siktar på att öka den övergripande resurseffektiviteten, minimering av miljöbelastningen samt en ökning av marintransporters säkerhet och tillförlitlighet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?