X
MenuStäng
Open navigation

Strategiska projekt, förvärv och samföretag

Anteckningen

Skapa en anteckning?

I juni ingick Wärtsilä och Hyundai Motor Group ett avtal om teknologiskt och kommersiellt partnerskap i syfte att använda begagnade batterier från eldrivna fordon i den växande energilagringsmarknaden. Partnerskapet fokuserar på avancerade energilagringsprodukter och -plattformar som maximerar användningen av Hyundais begangnade batterier från eldrivna fordon via Wärtsiläs existerande kundrelationer och kanaler i 178 länder.

Förvärvet av Transas slutfördes i maj. Transas är ett globalt marknadsledande företag inom marin navigationslösningar, professionella utbildnings- och simuleringstjänster, kontroll av fartygstrafik samt monitorering och support. Transaktionens värde är 210 miljoner euro (bolagsvärde).

I april offentliggjorde Wärtsilä ett partnerskapsavtal med cybersäkerhetsföretaget Templar Executives i syfte att etablera en cyberakademi i världsklass i Singapore. Akademin ordnar kurser som stöder och förbättrar cybermognaden inom shipping, främst operatörer och ägare. Wärtsilä samarbetar också med Maritime and Port Authority of Singapore för att främja maritima innovationer och FoU. Partnerskapet omfattar fyra områden: digital acceleration, cyber-fysisk säkerhet, intelligenta fartyg och hamnoperationer.

Under kvartalet undertecknade Wärtsiläbolaget Eniram en avsiktsförklaring med Atenbaserade Arista Shipping för att delta i Project Forward-initiativet, som leds av Arista. Projektet har utvecklat en design för torrlastfartyg med en energieffektivitet utan motstycke. Designen bygger på flytande naturgasdriven propulsion. Enirams uppgift är att bidra till utvecklingen av monitorerings- och optimeringsverktyg.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?