X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Ansvarsförbindelser
MEUR 1–6/2018 1–6/2017 2017
Fastighetsinteckningar 10 10 10
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 125 24 19
Totalt 135 34 29
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 711 791 737
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 40 31 35
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 120 78 101
betalas senare 54 25 48
Totalt 925 926 922

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?