X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 1–6/2018 1–6/2017 2017
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 577 1 434 1 434
Kursdifferenser 5 -24 -39
Förvärv 213 1 217
Ökning 14 6 25
Avskrivningar och nedskrivningar -33 -29 -60
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 776 1 389 1 577
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 349 405 405
Kursdifferenser -1 -8 -12
Förvärv 5
Ökning 20 13 39
Avskrivningar och nedskrivningar -29 -33 -75
Minskning och omgrupperingar -1 -10
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 345 377 349

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?