X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
Justerad Justerad
1–6/2018 1–6/2017 2017
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,22 0,21 0,63
Eget kapital/aktie, euro 3,73 3,57 3,97
Soliditet, % 41,7 44,8 46,3
Nettoskuldsättningsgrad 0,29 0,14 0,10
Avkastning på investerat kapital (ROI), % 18,9 19,3 18,5
Avkastning på eget kapital (ROE), % 17,4 18,3 16,0
Resultat per aktie och eget kapital/aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?