X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Omsättning per geografiska områden
Justerad Justerad
MEUR 1–6/2018 1–6/2017 2017
Europa 729 679 1 526
Asien 785 934 1 933
Amerika 553 538 1 132
Övriga 245 145 321
Totalt 2 312 2 295 4 911

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?