X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Räntebärande nettoskulder
MEUR 1–6/2018 1–6/2017 2017
Långfristiga skulder 758 547 517
Kortfristiga skulder 135 90 102
Lånefordringar -6 -6 -5
Likvida medel -245 -332 -379
Totalt 642 299 234

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?