X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultatmått och jämförelsestörande poster
Justerad Justerad
MEUR 1–6/2018 1–6/2017 2017
Jämförbart justerat EBITA 232 221 612
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -21 -17 -36
Jämförbart rörelseresultat 211 204 576
Jämförelsestörande poster:
Personalkostnader -6 -4 -10
Nedskrivningar -3 -6 -18
Övriga omstruktureringskostnader -4 -9
Förvärvsrelaterade kostnader -5 -2
Jämförelsestörande poster totalt -15 -14 -37
Rörelseresultat 196 189 538

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?