X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 34 2 321
Justering enligt IFRS 9 -3 -3
Justering enligt IFRS 15 -13 -13
Eget kapital 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 016 34 2 305
Justerad räkenskapsperiodens totalresultat -74 28 7 376 -3 333
Betalda dividender -256 -6 -263
Eget kapital 1.1.2018 336 61 -132 -10 -38 2 135 24 2 376
Rapporteringsperiodens totalresultat -6 133 -1 127
Betalda dividender -272 -3 -275
Eget kapital 30.6.2018 336 61 -131 -16 -38 1 995 20 2 228
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 34 2 321
Justering enligt IFRS 9 -3 -3
Justering enligt IFRS 15 -13 -13
Eget kapital 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 016 34 2 305
Justerad rapporteringsperiodens totalresultat -48 17 1 126 -1 95
Betalda dividender -256 -6 -263
Eget kapital 30.6.2017 336 61 -105 -22 -44 1 885 27 2 138

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?