X
MenuStäng
Open navigation

Wärtsiläs utsikter för 2018

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2018 väntas öka något jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande: 

  • Bra inom Services även om bränsleprisutvecklingen och ökande spänningar i världshandeln utgör riskfaktorer.
  • Bra inom Energy Solutions. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet, inklusive gasdrivna kraftverk, energilagring och smart integration.
  • Bra inom Marine Solutions (höjd från solid) tack vare en bred produktmix och marknadsexponering.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2018 till 2.336 miljoner euro (2.087). Siffran omfattar mest leveranser av utrustning. Affärsområdet Services verksamhet är i hög grad transaktionell, och endast ca 30% av den årliga omsättningen kommer från orderstocken.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?