X
MenuStäng
Open navigation

Aktier och aktieägare

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Under januari–september 2018 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 204.389.160 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 3.668 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, såsom Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 159.822.648 aktier.

Aktierna på Nasdaq Helsinki
Antal aktier Aktieomsättning
30.9.2018 och röster 1-9/2018
WRT1V 591 723 390 204 389 160
1.1. - 30.9.2018 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 19,88 16,06 17,95 16,79
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
30.9.2018 30.9.2017
Marknadsvärde, MEUR 9 935 11 815
Utländska aktieägare, % 55,2 56,0
Flaggningsanmälningar
Under rapportperioden januari–september 2018 har BlackRock Inc. informerat Wärtsilä om följande ändringar av ägarandelar:
Publiceringsdatum Transaktionsdatum Aktieägare Flaggningsgräns Direkt ägarandel, % Total ägarandel, %
26.2.2018 23.2.2018 BlackRock, Inc. Över 10% 9,88 10,04
28.2.2018 27.2.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Under 5% 4,85 6,10
2.3.2018 1.3.2018 BlackRock, Inc. Under 10% 7,13 9,98
8.3.2018 6.3.2018 BlackRock, Inc. Över 10% 6,64 10,01
9.3.2018 8.3.2018 BlackRock, Inc. Under 10% 6,60 9,97
14.3.2018 13.3.2018 BlackRock, Inc. Över 10% 6,69 10,04
19.3.2018 16.3.2018 BlackRock, Inc. Under 10% 8,22 9,66
22.3.2018 21.3.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Över 5% 5,07 6,03
6.9.2018 5.9.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5% 4,75 5,78
28.9.2018 27.9.2018 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,03 5,14

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?