X
MenuStäng
Open navigation

Bruttoinvesteringar

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bruttoinvesteringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 61 miljoner euro (30) under rapportperioden januari–september 2018. Investeringarna i förvärv och samföretag uppgick till 197 miljoner euro (145). Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 92 miljoner euro (93).

År 2018 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?