X
MenuStäng
Open navigation

Omsättning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs omsättning under tredje kvartalet uppgick till 1.330 miljoner euro (1.175), en ökning med 13% jämfört med motsvarande period året innan. Services omsättning var stabil och uppgick till 572 miljoner euro (569). Med beaktande av valutakursförändringarna ökade Services omsättning med 2%. Energy Solutions omsättning ökade med 39% till 451 miljoner euro (324). Marine Solutions omsättning uppgick till 307 miljoner euro (282), vilket var 9% högre än under motsvarande kvartal året innan.

Wärtsiläs omsättning för rapportperioden januari–september 2018 ökade med 5% och uppgick till 3.642 miljoner euro (3.471). Services omsättning var stabil och uppgick till 1.689 miljoner euro (1.696). Med beaktande av valutakursförändringarna ökade Services omsättning med 4%. Energy Solutions omsättning uppgick till 1.086 miljoner euro (975), en ökning med 11%. Marine Solutions omsättning ökade med 9% till 867 miljoner euro (799). Services stod för 46%, Energy Solutions för 30% och Marine Solutions för 24% av den totala omsättningen.

Cirka 68% av Wärtsiläs omsättning under januari–september 2018 var denominerad i euro, 21% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 7-9/2018 Justerad
7-9/2017
Förändring 1-9/2018 Justerad
1-9/2017
Förändring Justerad
2017
Services 572 569 1% 1 689 1 696 0% 2 407
Energy Solutions 451 324 39% 1 086 975 11% 1 401
Marine Solutions 307 282 9% 867 799 9% 1 104
Omsättning totalt 1 330 1 175 13% 3 642 3 471 5% 4 911
Till följd av den interna omorganiseringen av vissa serviceaktiviteter överfördes 39 miljoner euro från Marine Solutions till Services i tredje kvartalet 2017 och 177 miljoner euro för hela året.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?