X
MenuStäng
Open navigation

Orderingång

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs orderingång under tredje kvartalet var stabil och uppgick till 1.372 miljoner euro (1.354). Orderingången jämfört med faktureringen för tredje kvartalet var 1,03 (1,15).

Services orderingång under tredje kvartalet 2018 ökade med 17% till 699 miljoner euro (598). Under kvartalet ingick Wärtsilä ett 10-årigt driftskontrakt för ett kraftverk i Papua Nya Guinea och ett 10-årigt underhålls- och rådgivningskontrakt med Hawaiian Electric Co. På marinmarknaden förlängde Wärtsilä serviceavtalet med Royal Caribbean till 2028. Erhållna order under tredje kvartalet inkluderade också flera miljörelaterade efterinstallationer.

Energy Solutions orderingång under tredje kvartalet minskade med 65% till 148 miljoner euro (418). Trots att projektpipelinen fortfarande ligger på en sund nivå, påverkades orderingången av uppskjutna investeringsbeslut om vissa projekt under kvartalet. De mest aktiva marknaderna var Asien och Afrika, där erhållna order omfattade leverans av flerbränsleutrustning på 38 MW till Ekvatorialguinea.

Marine Solutions orderingång under tredje kvartalet uppgick till 525 miljoner euro (339), en ökning med 55% jämfört med motsvarande period året innan. Marine Solutions fick ett stort antal order på avgasreningssystem för nybyggen. Orderaktiviteten var särskilt stark inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor som stod för 30% av orderingången under tredje kvartalet. De konventionella handelsfartygens andel var 22%, medan gastankfartygen stod för 10%. Marinen stod för 16%, specialfartygen för 7% och offshore för 5%. Övriga order uppgick till 10%.

Den totala orderingången för rapportperioden januari–september 2018 ökade med 7% och uppgick till 4.433 miljoner euro (4.130). Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,22 (1,19). Services orderingång ökade med 12% till 2.221 miljoner euro (1.974). Energy Solutions orderingång minskade med 22% till 921 miljoner euro (1.184). Marine Solutions orderingång ökade med 33% till 1.291 miljoner euro (972).

Orderingång per affärsområde
MEUR 7-9/2018 Justerad
7-9/2017
Förändring 1-9/2018 Justerad
1-9/2017
Förändring Justerad
2017
Services 699 598 17% 2 221 1 974 12% 2 670
Energy Solutions 148 418 -65% 921 1 184 -22% 1 685
Marine Solutions 525 339 55% 1 291 972 33% 1 288
Orderingång totalt 1 372 1 354 1% 4 433 4 130 7% 5 644
Till följd av den interna omorganiseringen av vissa serviceaktiviteter överfördes 48 miljoner euro från Marine Solutions till Services i tredje kvartalet 2017 och 190 miljoner euro för hela året.
Orderingång Energy Solutions
MW 7-9/2018 7-9/2017 Förändring 1-9/2018 1-9/2017 Förändring 2017
Olja 21 757 -97% 699 1 445 -52% 1 838
Gas 212 284 -26% 1 127 1 411 -20% 1 938
Förnybara - - - 42 - 100% -
Orderingång totalt 232 1 041 -78% 1 868 2 856 -35% 3 775

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretagen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd. samt CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Company Ltd. i Kina uppgick till sammanlagt 141 miljoner euro (56) under rapportperioden januari–september 2018. Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?