X
MenuStäng
Open navigation

Orderstock

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 5.918 miljoner euro (5.107), en ökning med 16%. Services orderstock ökade med 39% till 1.742 miljoner euro (1.249) tack vare den ökade efterfrågan på efterinstallationer av avgasreningssystem och det fortsatta intresset för långfristiga serviceavtal. För serviceavtalen tas endast den förväntade omsättningen under de kommande 24 månaderna upp i orderstocken. Energy Solutions orderstock minskade med 6% till 1.725 miljoner euro (1.839). Marine Solutions orderstock ökade med 21% till 2.451 miljoner euro (2.018).

Orderstock per affärsområde
MEUR 30.9.2018 Justerad
30.9.2017
Förändring Justerad
31.12.2017
Services 1 742 1 249 39% 1 220
Energy Solutions 1 725 1 839 -6% 1 871
Marine Solutions 2 451 2 018 21% 2 009
Orderstock totalt 5 918 5 107 16% 5 100
Till följd av den interna omorganiseringen av vissa serviceaktiviteter överfördes 55 miljoner euro från Marine Solutions till Services för perioden som slutade 30.9.2017 och 49 miljoner euro för hela året.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?