X
MenuStäng
Open navigation

Omsättningen utvecklades positivt

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Centralt under tredje kvartalet

 • Orderingången var stabil och uppgick till 1.372 miljoner euro (1.354)
 • Omsättningen ökade med 13% till 1.330 miljoner euro (1.175)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,03 (1,15)
 • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 141 miljoner euro (131), dvs. 10,6% av omsättningen (11,2)
 • Resultatet per aktie steg till 0,17 euro (0,14)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 122 miljoner euro (150)

Centralt under rapportperioden januari–september 2018

 • Orderingången ökade med 7% till 4.433 miljoner euro (4.130)
 • Omsättningen ökade med 5% till 3.642 miljoner euro (3.471)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,22 (1,19)
 • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 352 miljoner euro (335), dvs. 9,7% av omsättningen (9,7)
 • Resultatet per aktie steg till 0,39 euro (0,35)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 121 miljoner euro (154)
 • Orderstocken ökade med 16% och uppgick till 5.918 miljoner euro (5.107) i slutet av perioden

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?