X
MenuStäng
Open navigation

Förändringar i ledningen

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Följande personer har utnämnts till medlemmar av Wärtsilä Oyj Abp:s direktion:

Marco Wirén (52), ekon.mag., utnämndes till direktör för Energy Solutions och direktionsmedlem från och med 1.10.2018. Han ansvarar för den globala verksamheten inom Wärtsiläs Energy Solutions och rapporterar till koncernchef Jaakko Eskola. Han efterträder Javier Cavada Camino, som har lämnat Wärtsilä för att bli koncernchef för det Londonbaserade energilagringsföretaget Highview Power.

MBA Arjen Berends (50) har utnämnts till ekonomi- och finansdirektör och direktionsmedlem från och med 1.10.2018. Han rapporterar till koncernchef Jaakko Eskola.

Pierpaolo Barbone (61), direktör för Services och ställföreträdande verkställande direktör, lämnar Wärtsilä i slutet av året.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?