X
MenuStäng
Open navigation

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Anteckningen

Skapa en anteckning?

En ny standardiserad energilagringslösning lanserades i september. GridSolv är en avancerad lagringslösning som designats för att ge maximal flexibilitet och snabb drift. Lösningens arkitektur stöder både enskild användning och hybridlösningar med termiska anläggningar eller anläggningar som drivs med förnybara energikällor.

I september invigde Wärtsilä uppgraderingen av testningsanläggningen för avgasreningssystem i Moss i Norge. Anläggningarna i Moss är viktiga med tanke på Wärtsiläs utbud av avgasreningssystem, och de bidrar till utvecklingen av nya och förbättrade lösningar för minskade avgasutsläpp i luften. Uppgraderingen kommer att underlätta analysen och förbättra interaktionen mellan motorer och avgasreningssystem. Lösningarna för behandlingen av tvättvatten och slam i avgasreningssystem kan också utvecklas.

Under tredje kvartalet typgodkändes Wärtsiläs Aquarius EC system för hantering av ballastvatten av kustbevakningsmyndigheten i USA (USCG). Detta verifierar att produkten har uppfyllt kraven relaterade till regelverken, tekniken och säkerheten samt bekräftar dess design- och effektivitetsprinciper. Dessutom klarade Aquarius UV-system för hantering av ballastvatten alla test som USCG:s typgodkännande kräver. Dokumentationen om fullständigt USCG-typgodkännande slutförs och väntar på slutliga kommentarer från DNV-GL, ett självständigt laboratorium som godkänts av USCG.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?