X
MenuStäng
Open navigation

Personal

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä hade 19.420 (17.859) anställda i slutet av september 2018. Antalet anställda i genomsnitt under januari–september 2018 var 18.781 (17.822). Ökningen i antalet anställda beror främst på förvärvet av Transas. Services hade 11.426 (11.135), Energy Solutions 1.165 (1.017) och Marine Solutions 6.195 (5.167) anställda i slutet av september.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (20) i Finland och 40% (38) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 25% (27) av de anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 11% (11) och personalen i övriga världen för 4% (4).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?