X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Ansvarsförbindelser
MEUR 1–9/2018 1–9/2017 2017
Fastighetsinteckningar 10 10 10
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 20 23 19
Totalt 30 33 29
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 761 748 737
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 42 30 35
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 120 87 101
betalas senare 53 44 48
Totalt 976 909 922

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?