X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Antal anställda
1–9/2018 1–9/2017 2017
I medeltal 18 781 17 822 17 866
I slutet av rapporteringsperioden 19 420 17 859 18 065

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?