X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 270
Valutaränteswappar 229
Valutaterminer 2 545 1 143
Totalt 3 043 1 143
Koncernen hade även 295 ton kopparfuturer.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?