X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Verkliga värden
Värdering till verkligt värde i slutet av rapporteringsperioden:
MEUR Bokvärdet av
balansposterna
Verkligt värde
Finansieringstillgångar
Övriga placeringar (nivå 3) 16 16
Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 6 6
Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 3 3
Derivat (nivå 2) 16 16
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 746 751
Derivat (nivå 2) 46 46

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?