X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 1–9/2018 1–9/2017 2017
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 577 1 434 1 434
Kursdifferenser 8 -27 -39
Förvärv 212 168 217
Ökning 21 9 25
Avskrivningar och nedskrivningar -50 -44 -60
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 768 1 540 1 577
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 349 405 405
Kursdifferenser -2 -10 -12
Förvärv 5
Ökning 39 22 39
Avskrivningar och nedskrivningar -43 -49 -75
Minskning och omgrupperingar -5 -6 -10
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 344 362 349

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?