X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
Justerad Justerad
1–9/2018 1–9/2017 2017
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,39 0,35 0,63
Eget kapital/aktie, euro 3,90 3,71 3,97
Soliditet, % 43,7 45,3 46,3
Nettoskuldsättningsgrad 0,28 0,20 0,10
Avkastning på investerat kapital (ROI), % 18,6 19,1 18,5
Avkastning på eget kapital (ROE), % 17,5 17,5 16,0
Resultat per aktie och eget kapital/aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?