X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Omsättning per geografiska områden
Justerad Justerad
MEUR 1–9/2018 1–9/2017 2017
Europa 1 086 1 083 1 526
Asien 1 311 1 353 1 933
Amerika 877 833 1 132
Övriga 367 201 321
Totalt 3 642 3 471 4 911

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?